Sprawdź wynik badania

Na tej stronie możesz pobrać wynik swojego badania jeśli zostało wykonane w naszym laboratorium.

Aby sprawdzić wynik przygotuj:

  • Numer PESEL lub nr dokumentu.
  • Numer próbki (8 cyfr) z kodu kreskowego, który przekazano Ci podczas pobierania materiału do badania.

Sprawdź czy Twój wynik jest już dostępny

Twój wynik badania